Concent gör ytterligare nedskrivning om 111 miljoner kronor

Det problemtyngda bostadsbolaget Concent Holding gör en nedskrivning av aktier i dotterbolag om cirka 111 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen.

Nedskrivning fanns ej med i den bokslutskommuniké som bolaget publicerade den 27 februari.

Concent skriver att nedskrivningen bara påverkar moderbolaget och inte koncernens ställning eller resultat.

I slutet av maj stämde Concent flera personer i den tidigare bolagsledningen på 24 miljoner kronor då man anser att ett par utbetalningar av utdelning på preferensaktier under 2016 skadat bolaget. Enligt stämningen hade det saknats eget kapital om aktie- och goodwillposten tagits upp till sitt rätta värde. Dessutom ska likviditeten ha varit mycket ansträngd.

-Arbetet med granskningen av hur bolaget hamnade i den kritiska situation som kulminerade under hösten 2016 har dels bestått av internt arbete och dels av arbete utfört av extern kompetens. Utredningen har nu kommit så långt att vi under årsstämman kommer att kunna avge en beskrivning av hur utredningen fortskrider, skriver vd Björn Sahlström i årsredovisningen.

Personerna som stämningsansökan riktar sig mot är bolagets förre vd Runar Söderholm samt de tidigare styrelseledamöterna Patrik Oja, David Lehto, och Tommy Marklund. Stämman går av stapeln 20 juni.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt