Chalmers bygger studentbostäder

Illustration: T+E Arkitekter.

Chalmers Studentbostäder kommer att bygga 118 nya studentbostäder och en förskola på Gibraltargatan i Göteborg, efter att en längre tid jobbat med en ny detaljplan för platsen. Planen har nu vunnit laga kraft.

Projekteringen påbörjas omgående och studenterna kan flytta in under 2019.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt