Catena uppvisar starka kassaflöden

Ett förvaltningsresultat som ökat med 16 procent skapar kapacitet för att fortsätta stärka Catenas position genom ytterligare investeringar och en aktiv projektutveckling.

Källa: Fastighetssverige