Catena upprättar certifikatsprogram

Catena upprättar ett program för att emittera företagscertifikat med en löptid på högst 364 dagar. Programmets rambelopp uppgår till 2 miljarder kronor och den första emissionen beräknas ske kort efter att en investerarpresentation hållits den 4 maj.
”På dagens kapitalmarknad finns en stor efterfrågan på placeringar på kort sikt och vi ser certifikatsprogrammet som ett sätt att erbjuda investerarna en bra placering och bredda vår finansieringsbas på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Catenas finanschef Peter Andersson i ett pressmeddelande.
Programmet har säkerställda backupfacitliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Swedbank, som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt