Carnegie & Co lyfter värdet med 1,8 miljarder

Visar upp kraftig resultatpåverkan inför kommande rapport.Källa: Fastighetsvärlden.se