C.F Møller renoverar Globen

Den danska arkitektfirman C.F Møller har fått i uppdrag av SGA Fastigheter att renovera och modernisera Globen. Renoveringarna innefattar bland annat byte av utslitna tekniska …

Källa: Fastighetsvärlden.se