Byggmästare Ahlström ny storägare i D. Carnegie

D. Carnegies kombinerade kontant- och aktieköp av 1 274 lägenheter i Stockholmsförorten Alby från Byggmästare Anders J Ahlström kommer medföra att Byggmästare Ahlström blir den åttonde största ägaren i fastighetsbolaget, baserat på ägardata från Holdings.

Som Fastighetsnytt rapporterade tidigare på torsdagen köper D. Carnegie 1 274 lägenheter på Albyberget för 1 593 miljoner kronor (efter avdrag för latent skatt om 80 miljoner kronor). Betalningen består av en kontantandel på 1 468 miljoner kronor och därutöver får säljaren nyemitterade aktier till ett värde av 125 miljoner kronor.

Om allt går i lås kommer Byggmästare Ahlström teckna 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, vilket efter emissionen motsvarar 1,1 procent av aktierna och 0,9 procent av rösterna. Det skulle göra bolaget till den åttonde största ägaren strax efter Fjärde AP-fonden, som i dagsläget har 1,47 procent av kapitalet och 1,15 procent av rösterna.

”Bolaget ser positivt på Byggmästare Ahlströms begäran om att bli aktieägare i D. Carnegie, vilket visar att bolagets aktier ses som en attraktiv investering”, skriver D. Carnegie i ett pressmeddelande.

Det amerikanska private equity-bolaget Blackstone är överlägset största ägare i D. Carnegie med 59 procent av kapitalet och 68 procent av rösterna.

Byggmästare Ahlström kommer använda pengarna från försäljningen till att bygga upp en portfölj med noterade och onoterade bolag. Siktet är i första hand inställt på Sverige men övriga Norden kan också bli aktuellt.

”Vi kommer söka investeringar i branscher som vi tror oss om att förstå och kommer, på ett eller annat sätt, att vara aktiva ägare”, skriver Byggmästare Ahlströms vd Stefan Dahlbo i ett pressmeddelande.

De 1 274 lägenheterna hade ett årligt hyresvärde 2017 på 103 miljoner kronor. Renoveringsgraden uppskattas till 5 procent. D. Carnegies B-aktie stiger 1,4 procent på torsdagseftermiddagen.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt