Byggloven indikerar fortsatt nedgång

I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Navets Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik …

Källa: Fastighetsvärlden.se