Bygger om Lundbyleden för 1,4 miljarder

Veidekke har tecknat avtal med Trafikverket för ombyggnation av Lundbyleden i Göteborg. Projektet avser en totalentreprenad och har ett totalt ordervärde på runt 1,4 miljarder kronor.

Den första fasen av uppdraget består av cirka 13 månaders projektering, med ett riktpris på drygt 50 miljoner. Fas 2 avser runt fyra års produktion till ett värde på cirka 1,3 miljarder kronor.

– Vi är stolta över att få vara med och bidra till förbättrad infrastruktur som förenklar vardagen för de som bor i västra Sverige. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla parter, säger Jimmy Bengtsson, vd på Veidekke Sverige.

Projektet omfattar om- och nybyggnad av följande infrastrukturdelar:

  •  Ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet. Total sträcka som berörs är ca 1,5 kilometer.
  • Ombyggnad av Gator och vägar inom Backaplan
  • Ombyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo, totalt ca 1,5 kilometer där tre broar kommer byggas för att göra järnvägen planskild från övrig trafik.
  • Nybyggnad av pendeltågsstation Brunnsbo.

Detaljplanen vann laga kraft redan 2018.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt