Byggandet spretar i Norden

Industrifakta spår i sin senaste konjunkturrapport en dyster framtid för byggbranschen i Norden. Samtliga länder, förutom Finland, väntas drabbas av en nedgång. 

Byggrallyt i Sverige och Norge är över. Senaste årets prisdumpningar bidrar till att byggsiffrorna rasar i båda länderna. Byggandet väntas även plana ut i Danmark i år, trots höga konsumentförtroendesiffror. Det visar Industrifaktas konjunkturrapport om den nordiska byggmarknaden.

Samtliga nordiska länder, förutom Finland, redovisade minskade byggvolymer under första kvartalet jämfört med samma period förra året, och det är främst goda tillväxtutsikter som sparkat igång byggandet i Finland, enligt rapporten.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt