Brinova köper projekt från huvudägaren

Avtal med kommunen kan komma att innebära tilläggsköpeskilling.Källa: Fastighetsvärlden.se