Brinova: Förvaltningsresultat upp 32 procent

Brinova närmar sig sitt tillväxtmål, ett bestånd om fyra miljarder vid årets utgång.

Källa: Fastighetssverige