Boverket: "En stor utmaning för kommunerna"

Med underlag från 288 av Sveriges 290 kommuner har Boverket sammanställt en bild av bostadsmarknaden i Sverige. Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor. För Fastighetssverige berättar Boverkets utredare vad som sticker ut i undersökningen.

Källa: Fastighetssverige