Börsen besviken på NCC trots positiva siffror

NCC börjar se förändring sedan koncernchefen Tomas Carlsson presenterade sitt åtgärdsprogram för ett år sedan. Men trots ett positivt kvartalsresultat levde bolaget inte upp till börsens förväntningar.

Under tredje kvartalet 2019 minskade NCC:s omsättning från dryga 14,2 miljarder kronor i fjol till 13,9 miljarder. Däremot har bolaget vänt minus till plus i resultaträkningen.

Rörelseresultatet uppgick i tredje kvartalet till 568 miljoner kronor, vilket kan jämföras med samma period 2018 då bolaget gjorde en förlust på 1,1 miljarder kronor. 

I samband med förra årets tredjekvartalsrapport presenterade NCC:s vd Tomas Carlsson ett åtgärdsprogram för bolaget, cirka fem månader efter att han tillträdde posten. Bland förändringarna fanns uppdelningen av affärsområdet Building i en svensk och en nordisk del och en planerad avyttring av NCC Road Services.

Nu skriver Tomas Carlsson i rapporten för tredje kvartalet att åtgärderna börjar ge resultat.

”NCC har under det senaste året förändrat processerna för hur vi väljer projekt utifrån kommersiella grunder så att vi endas lägger resurser där konkurrensförutsättningarna är såväl rimliga som intressanta för oss”.

Samtidigt återstår mycket arbete innan åtgärderna ger fullt utslag, menar han.

Trots det positiva resultatet levde rapporten inte upp till börsens förväntningar. På måndagsförmiddagen hade NCC-aktien sjunkit dryga sex procent.

NCC:s rapport i siffror

Tredje kvartalet 2019

* Orderingång 12 769 (12 738) MSEK
* Nettoomsättning 13 951 (14 269) MSEK
* Rörelseresultat 568 (-1 108) MSEK
* Resultat efter finansiella poster 536 (-1 133) MSEK
* Resultat efter skatt 459 (-955) MSEK
* Resultat per aktie efter utspädning 4,21 (-8,87) SEK

Januari-september 2019

* Orderingång 44 340 (44 093) MSEK
* Nettoomsättning 39 995 (39 513) MSEK
* Rörelseresultat 626 (-1 020) MSEK
* Resultat efter finansiella poster 545 (-1 078) MSEK
* Resultat efter skatt 467 (-910) MSEK
* Resultat per aktie efter utspädning 4,17 (-8,47) SEK

 Källa: Fastighetsnytt