Blir förvaltningschef på Specialfastigheter

Specialfastigheter anställer Michaela Sköld som ny förvaltningschef. Hon kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt.

Källa: Fastighetsvärlden.se