Blir fastighetsutvecklingschef på Älvstranden

Älvstranden Utveckling rekryterar Cecilia Andersson som ny chef för fastighetsutveckling. Hon kommer närmast från fastighetsbolaget Ernst Rosén

Källa: Fastighetsvärlden.se