Avlövat Concent lever på hoppet

Gör ytterligare en nedskrivning i moderbolaget.Källa: Fastighetsvärlden.se