Avdelning för affärsutveckling på Kungsleden

Kungsleden inrättar en affärsutvecklingsavdelning, där Frida Stannow Lind blir chef. I sin nya roll kommer hon i samarbete med vd och fastighetschefer arbeta för att maximera fastigheterna och projektens lönsamhet, samt utveckla och implementera nya tjänster och produkter.

I affärsutvecklingsavdelningen ingår ledning, samordning och utveckling av uthyrnings-, projekt-, fastighetsutvecklings- samt teknikverksamheten.

Till den nyinrättade teknikavdelningen har Mattias Bergström rekryterats till Teknisk Chef. Han kommer närmast från AMF Fastigheter där han jobbar som teknisk förvaltare och samordnare av de tekniska förvaltarna.

Samtidigt rekryteras Tina Lindh som ansvarig Fastighetsutvecklare i Göteborg och Malmö samt Arne Pellas som Projektchef i Stockholm och Mälardalen. Tina Lindh kommer närmast från Castellum i Malmö där hon har haft rollen som projektledare.

Arne Pellas kommer närmst från CM projekt där han arbetat som projektledare.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt