Arwidsro köper två handelsplatser: “Lidköping intressant”

Arwidsro köper två handelsplatser av Areim för en okänd summa. Fastigheterna ligger i Ängshagen i Lidköping och Älvängen i Ale.

Förvärvet avser två fullt uthyrda fastigheter i handelsområden.

– Förvärvet passar väl in i i Arwidsros investeringsstrategi med fokus på fastigheter inom segmenten dagligvaruankrad handel och samhällsfastigheter i växande regioner. Fastigheterna blir ett bra komplement till vår portfölj av dagligvarufastigheter med närvaro i 20 kommuner. Vi ser fram emot att växa tillsammans med våra hyresgäster. Areim har gjort ett fantastiskt jobb med fortsatt utveckling av fastigheterna, säger Gustav Lilliehöök, transaktionsansvarig på Arwidsro, i ett pressmeddelande.

Parterna går inte ut med köpesumman.

Ämnar ni köpa mer i de här kommunerna?

– Det här är en affär som föll sig naturligt just där men vi tycker att Lidköping är en intressant marknad. Vi vill verka i de orter som har de karaktärsdrag som vi söker; en bra befolkningstillväxt och bra upptagningsområde för enskida handelsplatser, säger Peter Zonaband, vd på Arwidsro till Fastighetsnytt.

Fjällskivlingen 4. Fastigheten ligger i Änghagen och huserar bland annat Coop och Dollarstore. Byggnaden har miljöklassificering ”Green Building Certificate”.

Starrkärr 1:42. Fastigheten ligger i Ale, även känd som Handelsplats Älvängen. Fastigheten innehåller Coop, Västra Götalandsregionen, Ale kommun och Nordic Wellness.

 

Andreas JennischeKälla: Fastighetsnytt