Arwidsro köper i Lidköping och Ale

Arwidsro köper handelsplatserna Ängshagen i Lidköping och Älvängen i Ale, av Areim.

Källa: Fastighetssverige