Ännu ett toppnamn lämnar Stendörren

Andra nyckelpersonen som hoppar av efter vd- och ägarskiftet.

Källa: Fastighetssverige