Ännu en bostadsobligation överstyr

Ingen räntebetalning och återbetalning oviss.Källa: Fastighetsvärlden.se