Amasten söker bygglov i Timrå

Amasten söker nu bygglov för 50 lägenheter i Timrå. Planen är att de nya bostäderna ska vara färdigställda till sommaren 2019.

Produktionstiden från färdigt bygglov till inflyttning beräknas till runt 10 månader.

– Timrå har ett attraktivt läge och är en expansiv kommun. Vi vill, tillsammans med våra kommuner, skapa hållbara boendemiljöer. Den sociala hållbarheten är en stor del av det. Med en förkortad process sparar vi både tid och pengar. I slutändan betyder det lägre boendekostnader för vår slutkund, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

– Trycket för Timrå håller i sig och att Amasten söker bygglov är ett ytterligare bevis på att det finns en stark framtidstro och att vår attraktivitet ökar, säger Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och bygg Timrå kommun.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt