Amasten byter fastigheter

Amasten har avtalat om bytesaffär med Drakstaden Förvaltning. Bytesaffären innebär att Amasten förvärvar elva fastigheter i centrala Sundsvall, samtidigt avyttras sju fastigheter i Essvik och Matfors.

Förvärvet baseras på ett fastighetsvärde om 118,3 miljoner kronor. Försäljningen baseras på ett fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor. Till- respektive frånträde är beräknat att ske den 29 maj 2019.

-Vi renodlar vårt bestånd i Sundsvall. Efter affären omfattar fastighetshubben Sundsvall drygt 600 lägenheter, säger Jan-Erik Höjvall, Amasten, i ett pressmeddelande.

De förvärvade fastigheterna omfattar 112 lägenheter och 6 424 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,2 miljoner kronor per år.

Försäljningen omfattar 7 656 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,0 miljoner kronor per år.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt