”Allt som ökar takten är positivt”

Ett antal partier vill göra Ringön i centrala Göteborg till pilotområde för byggherreledda detaljplaneprocesser. För Fastighetssverige ger Ringöns Fastighetsägarförening sin syn på saken.

Källa: Fastighetssverige