Alecta köper Bredden från Profi

Affären tillhör sannolikt årets största. Profi som ägt fastigheten i lite drygt sex år innan försäljningen kommer att fortsätta förvalta den på uppdrag av den nye ägaren.

Det framgår av Pangeas veckobrev men Pangea som agerade strategisk och finansiell rådgivare vid rekapitaliseringsprocessen.

Profi köpte InfraCity i mars 2013 för 1,8 miljarder kronor från fonden Orion European 2 och har sedan arbetat aktivt med fastigheten vars uthyrningsbara yta uppgår till 190 000 kvadratmeter.  Givet förvärvspriset om 1,8 miljarder 2013 lär köpeskillingen i den aktuella affären ha landat en bra bit norr om 2 miljarder kronor.

Utöver den uthyrningsbara ytan finns 195 000 kvadratmeter i byggrätter på fastigheten.

Sverrir ThórKälla: Fastighetsnytt