Akka förvärvar fem fastigheter från allmännyttan

Akka Egendom har undertecknat avtal om att förvärva fem fastigheter omfattande 279 lägenheter belägna centralt i Lindesberg jämsides Lasarettet från det kommunala bostadsbolaget i Lindesberg.

Källa: Fastighetssverige