Akelius vill införa D-aktier

Akelius överväger att emittera stamaktier av serie D som ett led i bolagets strävan att höja sitt kreditbetyg. Det meddelar bolaget på torsdagen.

Akelius siktar på att höja sitt kreditbetyg från BBB till BBB+.

D-aktier har till skillnad från vanligt aktier ingen obegränsad uppsida utan liknar mer en preferensaktie. En skillnad är dock att D-aktier räknas som eget kapital medan preferensaktier till lika delar som eget kapital och skuld enligt ratinginstitutens sätt att räkna.

En extra bolagsstämma kommer att hållas 2 september för att introducera aktier av serie D i bolagsordningen och för att ge styrelsen mandat att ge ut aktier av serie D.

Vidare meddelas att bolaget flyttar datumet för publiceringen av nästa delårsrapport till 23 augusti från tidigare angivna 5 augusti. Den uppskjutna publiceringen beror på revisorernas granskning och prospektet för de planerade aktierna av serie D, skriver Akelius.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt