Akelius överväger införa D-aktie

Akelius har uppdragit åt Deutsche Bank, Swedbank och Avanza att undersöka marknaden för en emission av stamaktier av en ny serie D.

Källa: Fastighetssverige