Akelius: Byggboom leder till kapacitetsproblem

Akelius vakansgrad stiger till följd av förseningar med uppgraderingar, enligt bolagets Q2-rapport.

Källa: Fastighetssverige