Agora säljer i Vårberg

Agora har tecknat avtal om försäljning av tomträtten för fastigheten Vårholmen 4. Försäljningen sker till en underliggande värde om 175 miljoner kronor, och köpare är en lokal fastighetsaktör.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 24 000 kvadratmeter och omfattar cirka 75 lägenheter och kommersiell yta om cirka 15 000 kvadratmeter med Loppmarknaden i Vårberg och ICA som största hyresgäster.

– Försäljningen är en mycket bra affär för Agora och ligger i linje med de övergripande strategierna, att fokusera på centralt belägna platser, säger Agneta Segerhammar, tf. vd Agora.

Frånträde sker den 30 april 2018.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt