AF Gruppen förvärvar från Älvstranden

Kontoret ska förvandlas till bostäder. I affären ingår även en byggrätt.Källa: Fastighetsvärlden.se