450 studentlägenheter till Uppsala

Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör bygget av 450 studentlägenheter på Rackarberget.

Källa: Fastighetssverige