3 400 nya kontorskvadrat till Avenyn

Med nästa steg i projektet Sturefors utvecklar Wallenstam en ny huskropp med nya kontorsytor om 3 400 kvadratmeter. Bygget uppförs i anslutning till befintlig byggnad.

– Utvecklingen av Sturefors blir en modernisering av kvarteret som bidrar till att hela området får ett lyft, säger Marina Fritsche, regionchef på Wallenstam.

Tillbyggnaden ger cirka 660 kvadratmeter per våning med fräscha kontorsytor i ett öppet landskap, hög standard och ny teknik på en attraktiv adress.

Utöver Wallenstams arbete i utvecklingen av Avenyområdet driver Göteborgs stad upprustning av hela gaturummet med bland annat inbjudande möblering, nya mötesplatser, belysning, planteringar och ökad tillgänglighet.

Arkitekt för projektet Sturefors är Gajd Arkitektér.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt