190 nya bostäder i Gamla Uppsala

Uppsala kommun har beslutat om detaljplanen för uppförandet av 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Området som berörs är mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

– Uppsala behöver flera lägenheter som folk med vanlig plånbok har råd med. Gamla Uppsala är fantastiskt med sin tillgång till natur, kulturhistoriskt viktiga platser och idrottsanläggningar. Det känns bra att göra det möjligt för flera att bo i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Projektet omfattar totalt åtta hus som kommer vara mellan tre till sex våningar. Utöver bostäder tillkommer även kommersiella lokaler och annan samhällsservice på bottenvåningarna.

Dessutom ska Gamla Uppsalagatan göras om till stadsgata med trädalléer och kantstensparkering.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt