1 500 nya bostäder på gång i Uppsala

Uppsala kommun vill bygga bland annat 1 500 nya bostäder i det gamla industriområdet Börjetull. Nu ställs förslaget till detaljplan ut på granskning.

Planen låg ute på samråd i höstas. Efter det har kommunen gjort flera ändringar i planen, som numera även inkluderar bland annat förskolor och butiker samt en kvarterspark. Kommunen har även minskat antalet höga hus.

– I Börjetull finns fina grönområden längs Librobäcken och Fyrisån, som kan bli mer tillgängliga när området utvecklas. Förutom bostäder och förskolor är det viktigt att vi skapar fler arbetsplatser i Börjetull. Därför planerar vi så att befintliga företag kan expandera och att nya företag kan etablera sig i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt